Marketing Du Kích Trong 30 Ngày

Tác giả :

"Marketing du kích trong 30 ngày" tập hợp rất nhiều thông tin hữu ích về mọi vấn đề trong lĩnh vực marketing. Nó đưa ra những chỉ dẫn cụ thể như cách xây dựng kế hoạch marketing, lập kế hoạch marketing qua thư trực tiếp, và lựa chọn thời điểm thích hợp để sử dụng PR thay cho marketing truyền thống. 

Mặc dù, "Marketing du kích trong 30 ngày" không đề cập đến các công cụ marketing hiện đại như quảng cáo pop-up ads, weblog, song đây vẫn là một trong những cuốn sách rất đầy đủ và cơ bản về marketing du kích.

Phương pháp này sẽ là một vũ khí rất phù hợp và hiệu quả đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là cho những người mới khởi nghiệp trong cuộc chiến với “những người khổng lồ”, bởi dù ít - dù nhiều, đây thực sự là những kinh nghiệm quý giá để bạn học cách đầu tư ít hơn, nhưng thu về nhiều hơn và tạo ra lợi nhuận bền vững hơn.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?