Thành công tương lai là thứ thành công đòi vốn học đầu tư kiểu bỏ ống. Vốn học này vì không ứng dụng...

Đăng ngày 04/04/2019 - 0 lượt xem

Người Thụy Điển có một thuật ngữ là “döstädning”. Trong đó “dö” có nghĩa là chết, còn...

Đăng ngày 04/04/2019 - 0 lượt xem

Cuộc sống sau cái chết và sự tồn tại của một Đấng tối cao luôn là đề tài mà con người quan tâm trong suốt chiều...

Đăng ngày 04/04/2019 - 0 lượt xem

Cuộc sống sau cái chết và sự tồn tại của một Đấng tối cao luôn là đề tài mà con người quan tâm trong suốt chiều...

Đăng ngày 04/04/2019 - 0 lượt xem

Hoa trôi trên sóng nước” là một câu chuyện đặc biệt. Đó là câu chuyện đi tìm “kiến...

Đăng ngày 04/04/2019 - 0 lượt xem
Đăng ngày 04/04/2019 - 0 lượt xem

Trong cuốn sách “Chiến lược dữ liệu”, Bernard làm rõ khái niệm về dữ liệu,  chia sẻ các phương thức thu thập dữ...

Đăng ngày 04/04/2019 - 0 lượt xem

Cuốn sách “Quyền lực mới” vừa được First News mua bản quyền xuất bản ở Việt Nam, không chỉ là chiếc chìa khóa...

Đăng ngày 03/04/2019 - 0 lượt xem