Tuyển tập

Những cuốn sách phi hư cấu đáng đọc trong tháng 9, do biên tập của Trạm Đọc tuyển chọn.
27.09.2016
Hạng mục sách Quản trị là những sách có giá trị góp...
19.09.2016
Hạng mục sách Thiếu nhi dành cho những sách có nội dung...
19.09.2016
Hạng mục sách Kinh tế là những sách có giá trị góp phần định hình nền tảng về khoa học kinh tế ở Việt Nam và/hoặc mang lại tư tưởng, tinh thần, nhận...
19.09.2016
Hệ thống giải Sách Hay dành cho sách phát hiện mới gồm 6 hạng mục, mỗi hạng mục gồm 2 thể loại, sẽ chỉ trao cho sách in, bằng tiếng Việt, được xuất...
19.09.2016
Hạng mục “Sách cho người trẻ” lần đầu tiên xuất...
18.09.2016
Sách hay là một trong những giải thường về sách có quy mô toàn quốc và uy tín nhất hiện nay. Trong bài viết này, Trạm Đọc giới thiệu đến các bạn độc...
17.09.2016
Câu chuyện về Lãnh chúa Dracula đã trở nên nổi tiếng...
08.09.2016