Tương lai của quản trị

Tác giả : Gary Hamel

Tương lai của quản trị

Tác giả : Gary Hamel

Cuốn sách không phải sự xuất sắc trong điều hành hay các mô hình kinh doanh mới thúc đẩy thành công dài hạn trong kinh doanh của các công ty, mà đó là sự đổi mới về quản trị – các cách thức mới trong việc huy động tài năng, phân bổ các nguồn lực và xây dựng các chiến lược.

Ai nên đọc cuốn sách này? - Mọi độc giả quan tâm đến kinh doanh - Các nhà lãnh đạo, quản lý kinh doanh - Các doanh nhân và những người muốn khởi nghiệp thành công
Tác giả cuốn sách này là ai?

Gary Hamel sinh năm 1954,  tốt nghiệp Đại học Andrews (1975) và Trường Kinh doanh Ross tại Đại học Michigan. Hamel đã từng là Giáo sư thỉnh giảng về Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Michigan (Tiến sĩ 1990) và tại Trường Kinh doanh Harvard. Ông là Giáo sư thỉnh giảng về Quản lý Chiến lược tại Trường Kinh doanh London.

Gary Hamel là người khởi xướng (cùng với C.K. Prahalad) về khái niệm năng lực cốt lõi. Ông cũng là giám đốc của Viện Woodside, một quỹ nghiên cứu phi lợi nhuận có trụ sở tại Woodside, California. Ông là người sáng lập công ty tư vấn Strategos, giữ chức chủ tịch cho đến năm 2003. Tập đoàn UTEK mua lại Strategos vào năm 2008 trong một giao dịch mua bán toàn bộ cổ phiếu theo báo cáo của SEC. Vào năm 2012, Strategos một lần nữa trở thành công ty tư vấn chiến lược và đổi mới độc lập thông qua việc mua lại ban quản lý.

Tạp chí Phố Wall đã xếp hạng Gary Hamel là một trong những nhà tư tưởng kinh doanh có ảnh hưởng nhất thế giới, và tạp chí Forbes đã gọi ông là “chuyên gia hàng đầu thế giới về chiến lược kinh doanh”. Năm 2013, tên của ông không có trên phiên bản cập nhật của danh sách Wall Street Journal. 

Ông cũng là thành viên của Hội đồng Sáng tạo Reliance do Reliance Industries Limited, Ấn Độ thành lập.