Sức Mạnh của Toàn Tâm Toàn Ý

Tác giả : Jim Loehs & Tony Schwartz

Sức Mạnh của Toàn Tâm Toàn Ý

Tác giả : Jim Loehs & Tony Schwartz

Sức Mạnh của Toàn Tâm Toàn Ý phát huy bốn nguồn năng lượng chủ yếu  để  bù năng lượng tiêu hao bằng  phương pháp  phục hồi xen kẽ. Cuốn sách tạo ra những thói quen cụ thể để quản trị năng lượng tích cực rèn luyện sự toàn tâm toàn ý.

 

Ai nên đọc cuốn sách này?
Bất cứ ai quan tâm đến tâm lý học hành vi
Bất cứ ai muốn duy trì những thói quen tích cực
Bất cứ ai muốn học cách kiểm soát nguồn năng lượng
Tác giả cuốn sách này là ai?

Jim Loehs

Ông là Tiến sĩ giáo dục, chủ tịch kiêm CEO của LEG Performance Systems và cũng là tác giả 12 quyển sách trong đó có Best Seller “Nỗ lực để thành công”“Rèn luyện sức mạnh trong thể thao”. Khách hàng của ông là những vận động viên nổi tiếng, cảnh  sát đặc nhiệm SWAT, FBI.

Tony Schwartz

Là Sáng lập và là Tổng giám đốc Công ty dự án năng  lượng và tác giả nhiều  đầu  sách trong  đó có Best  Seller “Nghệ thuật kinh doanh” (viết chung với Donal Trump), “Điều thực sự quan trọng”. Ông là nhà báo của The New York Times