Phớt lờ tất cả & Bơ đi mà sống

Tác giả : Hugh Macleod

Phớt lờ tất cả & Bơ đi mà sống đưa ra 40 chìa khóa dẫn đến các cánh cửa sáng tạo và những lời khuyên, những câu trả lời giúp các bạn trẻ khẳng định được sự lựa chọn của mình.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Bất cứ ai muốn sống cuộc đời tự do
Bất cứ ai muốn học cách thoát ra khỏi bế tắc trong đời
Bất cứ ai vẫn tiếp tục muốn được cống hiến
Tác giả cuốn sách này là ai?

Hugh  Macleod  là  một  họa  sĩ,  chuyên  thiết  kế  quảng  cáo,  vẽ  tranh  biếm  họa.  Ông  lập  ra  Blog

Gapingvoid.com năm 2001

Năm 2004, ông viết How to be Creative tiền thân của Ignore Everybody