Nhà Giả Kim

Tác giả : Paulo Coelho

Nhà Giả Kim

Tác giả : Paulo Coelho

“Chính khả năng rằng giấc mơ có thể biến thành sự thật là thứ khiến cuộc sống trở nên thú vị.”

Cuốn sách này có thể không giúp bạn về những vấn đề chuyên môn trong việc kinh doanh của bạn, nhưng nó sẽ mang tới cho bạn sự tự tin rằng mình đang tiến đúng hướng.

Spencer Johnson, một tác giả nổi tiếng, miêu tả cuốn sách như là “Một câu chuyện khởi nghiệp với sự thông thái phổ biến mà chúng ta có thể áp dụng vào chính cuộc đời của mình.”

Khi bạn có đam mê và hứng khởi, bạn chắc chắn sẽ thành công. Tất cả chúng ta thừa hưởng những tài năng, điểm mạnh và những mối quan tâm khác nhau, và chính sự theo đuổi chúng là thứ được coi là mục tiêu của cuộc sống.Với cuốn sách này, bạn sẽ học cách xác định rõ và đảm bảo rằng bạn đang theo đuổi những thứ chính đáng. Cuốn sách sẽ không chỉ công nhận những đam mê của bạn, mà còn là cho bạn cảm hứng để theo đuổi chúng.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?

Paulo Coelho sinh ngày 24 tháng 8 năm 1947 là tiểu thuyết gia nổi tiếng người Brazil.