Nghệ thuật tư duy rành mạch

Tác giả : Rolf Dobelli

Nghệ thuật tư duy rành mạch

Tác giả : Rolf Dobelli

Nghệ thuật tư duy rành mạch ( The Art of Thinking Clearly)  mô tả một cách ngắn gọn 99 lỗi tư duy phổ biến mất từ các định kiến về nhận thức đến những nhân tố như là thói ghen tỵ hay biến động xã hội bằng việc sử dụng các nghiên cứu tâm lý và những ví dụ thường ngày trong đời sống.


Ai nên đọc cuốn sách này?
Bất cứ ai hứng thú với tâm lý học
Bất cứ ai muốn cải thiện khả năng ra quyết định của mình
Bất cứ ai muốn học cách không rơi vào cùng một cái bẫy tư duy thêm lần nữa
Tác giả cuốn sách này là ai?

Rolf Dobelli là một tác giả, một doanh nhân, một tiến sỹ triết học, và là nhà sáng lập của Zurich.Minds, cộng đồng những người tư duy cao cấp. Ông cũng là cây viết cho một vài tạp chí danh giá Châu Âu, như Die Zeit và FAZ. Ông cũng là tác giả của 6 cuốn tiểu thuyết.