Bàn về tự do

Tác giả : John Stuart Mill

Bàn về tự do

Tác giả : John Stuart Mill

Tác phẩm chính trị kinh điển Bàn về tự do tập trung vào câu hỏi: Làm sao để cân bằng giữa chính quyền, xã hội và cá nhân. Kết hợp giữa lý luận triết học trừu tượng và các ví dụ cụ thể, Bàn về tự do đã đưa ra những lập luận sắc bén nhằm bảo vệ tự do cá nhân và quyền tự quyết, ảnh hưởng lớn đến các xã hội tự do và tư tưởng chính trị ngày nay.
Ai nên đọc cuốn sách này?
Bất kì ai quan tâm tới triết học và lịch sử tư tưởng chính trị
Bất kì ai quan tâm tới chính trị hiện đại
Bất kì ai muốn học nhiều hơn về những nền tảng của Chủ nghĩa tự do
Tác giả cuốn sách này là ai?
John Stuart Mill, triết gia và nhà kinh tế học, là một trong những thuyết gia chính trị tự do và triết học đạo đức có ảnh hưởng nhất trong lịch sử tư tưởng phương Tây. Ngoài cuốn sách đột phá Bàn về tự do của ông, Mill cũng được nhiều người biết đến qua cuốn sách Chủ nghĩa vị lợi (Utilitarianism), nền tảng của triết học vị lợi.