Tình yêu

Tôi chứng kiến những mặt tối trong sự nam tính của cha tôi và muốn trở thành một người khác đi.
06.10.2017
Những gì tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thật sự có nghĩa …
09.05.2017