Cafe sách

Một trong những hình ảnh đẹp nhất của thế gian là hình ảnh một con người cầm trên tay một cuốn sách, mở ra và đọc. Đấy cũng chính là hình ảnh của...
18.04.2019
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết về Minh Anh và Đặng...
07.04.2019
Chỉ trong vòng ba năm, Thái Cường đã cho ra đời liên...
26.03.2019
Trong bài phỏng vấn ngắn, Haruki Murakami sẽ nói về...
24.03.2019
Là một trong những tác giả thơ ăn khách nhất hiện nay, nhưng Nguyễn Phong Việt coi thơ là nơi chuyển hóa cảm xúc, chứ không phải một nghề kiếm cơm.
26.01.2019
Trạm Đọc xin trích đăng những lời nhắn gửi của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều với người đàn anh quá cố Nguyễn Trọng Tạo.
09.01.2019
Tưởng nhớ nhà thơ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo vừa qua đời, Trạm Đọc xin đăng tải lại bài phỏng vấn ông năm 2006, trong đó Nguyễn Trọng Tạo thể hiện...
08.01.2019
Là tác giả của các đầu sách nghiên cứu điện ảnh uy...
06.01.2019