Cafe sách

Đây là một buổi Café Sách dài của Trạm đọc cùng với ông Bạch Ngọc Chiến. Song chúng tôi tin rằng, nếu đủ kiên nhẫn theo hết cuộc trò truyện này, bạn...
29.04.2023
Chia sẻ với báo Thế giới & Việt Nam nhân Ngày Sách và...
21.04.2023
Ham đọc và thấu hiểu những giá trị lớn lao mà sách...
21.04.2023
Với ông Lê Quốc Vinh, sách là nơi truyền cảm hứng, cung cấp kiến thức và tư duy mới cho ông. Đây cũng là lý do khiến ông Vinh sẵn lòng trở thành một trong...
20.04.2023
Bằng những buổi giao lưu chia sẻ truyền cảm hứng về...
19.04.2023