RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Truyền thông, thương hiệu - Nơi dừng chân của những người yêu sách https://tramdoc.vn/truyen-thong-thuong-hieu-cnlyoW.rss Truyền thông, thương hiệu vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Quảng cáo sáng tạo: Đôi khi phải “lầy” thì mới thành công Trích đoạn trong cuốn sách “Quảng cáo sáng tạo: Những hình mẫu quảng cáo thành công nhất thế giới” https://tramdoc.vn/tin-tuc/quang-cao-sang-tao-doi-khi-phai-%E2%80%9Clay%E2%80%9D-thi-moi-thanh-cong-n8Zw0W.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/quang-cao-sang-tao-doi-khi-phai-%E2%80%9Clay%E2%80%9D-thi-moi-thanh-cong-n8Zw0W.html Sat, 01 Apr 2023 07:50:32 +0700 Tình dục chỉ là BẠO LỰC: Khách hàng bị điều khiển bởi “mật mã văn hóa” như thế nào Bảng khảo sát, phiếu thăm dò đều là thứ vô dụng. Cách duy nhất để biết được khách hàng muốn gì là: Thâm nhập tiềm thức của họ, và tìm ra các MẬT MÃ VĂN HÓA. https://tramdoc.vn/tin-tuc/tinh-duc-chi-la-bao-luc-khach-hang-bi-dieu-khien-boi-%E2%80%9Cmat-ma-van-hoa%E2%80%9D-nhu-the-nao-nadoZW.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/tinh-duc-chi-la-bao-luc-khach-hang-bi-dieu-khien-boi-%E2%80%9Cmat-ma-van-hoa%E2%80%9D-nhu-the-nao-nadoZW.html Sat, 01 Apr 2023 02:52:10 +0700 Trạm Đọc chắc chắn đã lừa dối bạn mỗi ngày như thế nào? Đùa đấy đừng tin! https://tramdoc.vn/tin-tuc/tram-doc-chac-chan-da-lua-doi-ban-moi-ngay-nhu-the-nao-n4YqDW.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/tram-doc-chac-chan-da-lua-doi-ban-moi-ngay-nhu-the-nao-n4YqDW.html Sat, 01 Apr 2023 01:55:08 +0700