RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Triết học- Tôn giáo - Nơi dừng chân của những người yêu sách https://tramdoc.vn/triet-hoc-ton-giao-cnZN4W.rss vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>So sánh tư tưởng Lão Tử và Machiavelli: Những quan điểm ủng hộ Quyền Chính trị và Lãnh đạo Công bằng Tác giả Rocco Astore phân tích và chỉ ra điểm tương đồng giữa Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Quân Vương của Machiavelli, từ đó thể hiện quan điểm ủng hộ với tư tưởng tiến bộ của Aristotle và J.S Mill trong quyền tự do chính trị và lãnh... https://tramdoc.vn/tin-tuc/so-sanh-tu-tuong-lao-tu-va-machiavelli-nhung-quan-diem-ung-ho-quyen-chinh-tri-va-lanh-dao-cong-bang-nMO2yW.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/so-sanh-tu-tuong-lao-tu-va-machiavelli-nhung-quan-diem-ung-ho-quyen-chinh-tri-va-lanh-dao-cong-bang-nMO2yW.html Sat, 15 Jun 2024 13:22:46 +0700 Tự bạch - Cuộc trò chuyện với Thiên Chúa và những ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực: Triết học, Tâm lý học và Thần học Tự bạch (Confessions) dưới nghi thức thú tội quen thuộc thường gặp ở các tín đồ Kitô giáo hóa ra ẩn chứa một cuộc trò chuyện thú vị và sâu sắc giữa Thánh Augustine và Thiên Chúa. https://tramdoc.vn/tin-tuc/tu-bach-cuoc-tro-chuyen-voi-thien-chua-va-nhung-anh-huong-o-nhieu-linh-vuc-%C2%A0triet-hoc-tam-ly-hoc-va-than-hoc-nybr4W.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/tu-bach-cuoc-tro-chuyen-voi-thien-chua-va-nhung-anh-huong-o-nhieu-linh-vuc-%C2%A0triet-hoc-tam-ly-hoc-va-than-hoc-nybr4W.html Sat, 15 Jun 2024 09:54:18 +0700 Plato bàn về Dân chủ, Chuyên chế, và Nhà nước Lý tưởng Plato sẽ nhận xét gì về dân chủ hiện đại ngày nay? https://tramdoc.vn/tin-tuc/plato-ban-ve-dan-chu-chuyen-che-va-nha-nuoc-ly-tuong-n9j1xW.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/plato-ban-ve-dan-chu-chuyen-che-va-nha-nuoc-ly-tuong-n9j1xW.html Fri, 14 Jun 2024 21:50:40 +0700