RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Triết học phương Tây - Nơi dừng chân của những người yêu sách https://tramdoc.vn/triet-hoc-phuong-tay-cngDW.rss Triết học phương Tây vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Plato bàn về Dân chủ, Chuyên chế, và Nhà nước Lý tưởng Plato sẽ nhận xét gì về dân chủ hiện đại ngày nay? https://tramdoc.vn/tin-tuc/plato-ban-ve-dan-chu-chuyen-che-va-nha-nuoc-ly-tuong-n9j1xW.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/plato-ban-ve-dan-chu-chuyen-che-va-nha-nuoc-ly-tuong-n9j1xW.html Sat, 01 Apr 2023 07:49:28 +0700 Xóa bỏ sự thống trị của nam giới: Phụ nữ tốt nhất là nên ngừng đẻ? Rõ ràng, sự thống trị của nam giới trên thế giới này, những trật tự được thiết lập, những đặc quyền và những sự bất công của nó, vẫn đang tồn tại vững vàng tới tận ngày hôm nay. Tại sao? Cuốn sách tuyệt hay” Sự thống trị của nam... https://tramdoc.vn/tin-tuc/xoa-bo-su-thong-tri-cua-nam-gioi-phu-nu-tot-nhat-la-nen-ngung-de-nxgb4W.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/xoa-bo-su-thong-tri-cua-nam-gioi-phu-nu-tot-nhat-la-nen-ngung-de-nxgb4W.html Fri, 31 Mar 2023 13:25:08 +0700