RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Trích dẫn sách - Nơi dừng chân của những người yêu sách https://tramdoc.vn/trich-dan-sach-cnAvQW.rss Trích dẫn sách vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Tâm thư của Đức Đạt-lai Lạt-ma: Về tình yêu và lòng trắc ẩn Đạt-lai Lạt-ma là một nhà lãnh đạo tôn giáo, ông dẫn dắt mọi người với những nguyên tắc cao quý, đơn giản và không câu nệ lễ nghi như nhiều tôn giáo khác. Ông quan tâm sâu sắc tới Tây Tạng và luôn thu hút được người nghe. Trong một... https://tramdoc.vn/tin-tuc/tam-thu-cua-duc-dat-lai-lat-ma-ve-tinh-yeu-va-long-trac-an-nZNqDW.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/tam-thu-cua-duc-dat-lai-lat-ma-ve-tinh-yeu-va-long-trac-an-nZNqDW.html Tue, 18 Jun 2024 17:07:58 +0700