RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Thú vui - Nơi dừng chân của những người yêu sách https://tramdoc.vn/thu-vui-cnpV9W.rss Thú vui vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Niềm vui “độc đáo” của việc viết thư tay trong kỷ nguyên giao tiếp “bốc đồng” Mỗi khi có dịp, ngoại đều cảm ơn tôi về những bức thư, và không quên dặn tôi không nên viết thư nữa. Nhưng lá thư của tôi có thể ở bên ông ngay cả khi tôi không làm được việc đó. Những lá thư ấy sẽ khiến chúng tôi... https://tramdoc.vn/tin-tuc/niem-vui-%E2%80%9Cdoc-dao%E2%80%9D-cua-viec-viet-thu-tay-trong-ky-nguyen-giao-tiep-%E2%80%9Cboc-dong%E2%80%9D-nZvwLW.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/niem-vui-%E2%80%9Cdoc-dao%E2%80%9D-cua-viec-viet-thu-tay-trong-ky-nguyen-giao-tiep-%E2%80%9Cboc-dong%E2%80%9D-nZvwLW.html Fri, 12 Apr 2024 12:18:00 +0700 6 lợi ích của thói quen viết mỗi ngày Tất cả chúng ta đều có thể giãi bày những suy nghĩ của mình lên mặt giấy. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta đều là nhà văn, ngay cả khi không biết cách xoay chuyển cốt truyện một cách thuần thục như Tolstoy. https://tramdoc.vn/tin-tuc/6-loi-ich-cua-thoi-quen-viet-moi-ngay-nzG1AW.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/6-loi-ich-cua-thoi-quen-viet-moi-ngay-nzG1AW.html Fri, 12 Apr 2024 08:13:21 +0700 Cà phê Sài Gòn 'nguyên chất dĩ vãng' Đi tìm định nghĩa cà phê "nguyên chất" đúng chuẩn Sài Gòn. https://tramdoc.vn/tin-tuc/ca-phe-sai-gon-nguyen-chat-di-vang-nxgxKW.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/ca-phe-sai-gon-nguyen-chat-di-vang-nxgxKW.html Fri, 12 Apr 2024 02:34:32 +0700 Dự án Neuralink và Tương lai vi diệu của bộ não Tất cả chúng ta rồi sẽ sống...như trong phim sao? https://tramdoc.vn/tin-tuc/du-an-neuralink-va-tuong-lai-vi-dieu-cua-bo-nao-nad5GW.html https://tramdoc.vn/tin-tuc/du-an-neuralink-va-tuong-lai-vi-dieu-cua-bo-nao-nad5GW.html Thu, 11 Apr 2024 09:40:19 +0700