RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Vui buồn công sở - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/vui-buon-cong-so-cnWjoW.rss Vui buồn công sở vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Nhân viên không nghỉ vì sai việc, họ nghỉ vì sai sếp! Làm việc cho một vị sếp tồi chính là loại khủng bố kinh khủng nhất cả về mặt tinh thần và tình cảm. Trên thực tế, mọi người không bỏ việc vì công ty xấu, họ bỏ vì sếp tồi! Và đôi khi họ chọn nghỉ việc vì đó là... http://tramdoc.vn/tin-tuc/nhan-vien-khong-nghi-vi-sai-viec-ho-nghi-vi-sai-sep-nKp20W.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/nhan-vien-khong-nghi-vi-sai-viec-ho-nghi-vi-sai-sep-nKp20W.html Tue, 20 Nov 2018 03:47:14 +0700 Làm việc như người Nhật hay tự tử như người Nhật? Và chúng ta đã bị lừa mị ra làm sao? Ai trong chúng ta cũng đều mong muốn đạt được thành công, có cuộc sống thoải mái cả về vật chất đến độ điên cuồng học tập, điên cuồng làm việc, 2-3 giờ sáng vẫn chong đèn gõ phím cho kịp deadline, để rồi đến thời gian nấu cho mình... http://tramdoc.vn/tin-tuc/lam-viec-nhu-nguoi-nhat-hay-tu-tu-nhu-nguoi-nhat-va-chung-ta-da-bi-lua-mi-ra-lam-sao-nGnqnW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/lam-viec-nhu-nguoi-nhat-hay-tu-tu-nhu-nguoi-nhat-va-chung-ta-da-bi-lua-mi-ra-lam-sao-nGnqnW.html Mon, 19 Nov 2018 18:42:25 +0700