RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Văn hóa, nhân sự - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/van-hoa-nhan-su-cnnQqW.rss Văn hóa, nhân sự vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Osho, vị đạo sư « mọt sách » nhất mọi thời đại chọn đọc sách gì ? Nhiều người nói tu tập tâm linh là phải vứt bỏ sách vở, không cần đọc nhiều. Thế nhưng Osho, một trong những bậc thầy tâm linh có ảnh hưởng rộng lớn toàn cầu trong suốt nhiều thập kỷ, lại chứng tỏ rằng một “mọt sách” như ông – vẫn... http://tramdoc.vn/tin-tuc/osho-vi-dao-su-%C2%AB-mot-sach-%C2%BB-nhat-moi-thoi-dai-chon-doc-sach-gi-nnQ5AW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/osho-vi-dao-su-%C2%AB-mot-sach-%C2%BB-nhat-moi-thoi-dai-chon-doc-sach-gi-nnQ5AW.html Mon, 19 Feb 2018 09:07:08 +0700 Mon, 19 Feb 2018 09:07:08 +0700