Từ sách đến đời

Vì đâu những người già lại hay có thành kiến với thế hệ trẻ đến thế? Một phần là vì sợ hãi, phần vì tự mãn và phần vì ảo tưởng.
42,180 | 18.09.2018
"Em đã từng ngủ với bao nhiêu người rồi" Anh hỏi.
105,655 | 17.09.2018
Vào một ngày mùa đông đã cũ, đứa bạn thân bảo tôi hãy nuôi một con mèo. Nói chưa dứt lời và thậm chí còn không chờ tôi đáp lại, nó đã vạch ra một...
70,125 | 17.09.2018
Chính phủ và các tập đoàn sẽ sớm hiểu bạn tốt hơn bạn hiểu về chính mình. Niềm tin vào ý tưởng 'ý chí tự do' đã trở nên nguy hiểm.
50,055 | 17.09.2018
Không ai có quyền làm bạn buồn nếu như bạn không cho phép.
97,260 | 17.09.2018
Tại sao bạn lại không thể thay đổi chính mình? Bởi toàn bộ ý tưởng về sự thay đổi chỉ đơn giản là một sự ngẫu hứng, một thứ ngẫu nhiên nào đó...
79,370 | 15.09.2018
Đừng sợ hãi! Khoa học sẽ khiến bạn không còn bối rối giữa ngã ba đường của các lựa chọn.
78,760 | 14.09.2018
Bạn lo lắng khi có gì đó bất ổn xảy ra, và rồi bạn lo lắng ngay cả khi mọi chuyện quá bình yên.
99,290 | 14.09.2018