RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Truyền thông, thương hiệu - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/truyen-thong-thuong-hieu-cnlyoW.rss Truyền thông, thương hiệu vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Tình dục chỉ là BẠO LỰC: Khách hàng bị điều khiển bởi “mật mã văn hóa” như thế nào Bảng khảo sát, phiếu thăm dò đều là thứ vô dụng. Cách duy nhất để biết được khách hàng muốn gì là: Thâm nhập tiềm thức của họ, và tìm ra các MẬT MÃ VĂN HÓA. http://tramdoc.vn/tin-tuc/tinh-duc-chi-la-bao-luc-khach-hang-bi-dieu-khien-boi-%E2%80%9Cmat-ma-van-hoa%E2%80%9D-nhu-the-nao-nadoZW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/tinh-duc-chi-la-bao-luc-khach-hang-bi-dieu-khien-boi-%E2%80%9Cmat-ma-van-hoa%E2%80%9D-nhu-the-nao-nadoZW.html Fri, 21 Sep 2018 12:01:17 +0700 Fri, 21 Sep 2018 12:01:17 +0700 Trạm Đọc chắc chắn đã lừa dối bạn mỗi ngày như thế nào? Đùa đấy đừng tin! http://tramdoc.vn/tin-tuc/tram-doc-chac-chan-da-lua-doi-ban-moi-ngay-nhu-the-nao-n4YqDW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/tram-doc-chac-chan-da-lua-doi-ban-moi-ngay-nhu-the-nao-n4YqDW.html Fri, 21 Sep 2018 12:01:01 +0700 Fri, 21 Sep 2018 12:01:01 +0700 Quảng cáo sáng tạo: Đôi khi phải “lầy” thì mới thành công Trích đoạn trong cuốn sách “Quảng cáo sáng tạo: Những hình mẫu quảng cáo thành công nhất thế giới” http://tramdoc.vn/tin-tuc/quang-cao-sang-tao-doi-khi-phai-%E2%80%9Clay%E2%80%9D-thi-moi-thanh-cong-n8Zw0W.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/quang-cao-sang-tao-doi-khi-phai-%E2%80%9Clay%E2%80%9D-thi-moi-thanh-cong-n8Zw0W.html Fri, 21 Sep 2018 10:56:42 +0700 Fri, 21 Sep 2018 10:56:42 +0700