RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Triết học phương Tây - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/triet-hoc-phuong-tay-cngDW.rss Triết học phương Tây vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Xóa bỏ sự thống trị của nam giới: Phụ nữ tốt nhất là nên ngừng sinh đẻ? Rõ ràng, sự thống trị của nam giới trên thế giới này, những trật tự được thiết lập, những đặc quyền và những sự bất công của nó, vẫn đang tồn tại vững vàng tới tận ngày hôm nay. Tại sao? Cuốn sách tuyệt hay” Sự thống trị của nam... http://tramdoc.vn/tin-tuc/xoa-bo-su-thong-tri-cua-nam-gioi-phu-nu-tot-nhat-la-nen-ngung-sinh-de-nxgb4W.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/xoa-bo-su-thong-tri-cua-nam-gioi-phu-nu-tot-nhat-la-nen-ngung-sinh-de-nxgb4W.html Sat, 19 Jan 2019 20:35:57 +0700 <description>Tiếp nối tinh thần của bài viết trước, phần 2 sẽ xoay quanh quan điểm của Aristotle về các cột trụ trong một mô hình nhà nước lý tưởng.</description> <link>http://tramdoc.vn/tin-tuc/-nQjwxW.html</link> <guid>http://tramdoc.vn/tin-tuc/-nQjwxW.html</guid> <pubDate>Sun, 06 Jan 2019 17:34:07 +0700</pubDate> </item> </channel> </rss>