• Trạm Trích Dẫn
Điều gì quyết định rằng chúng ta là con người, khác với bất kì loài động vật nào khác?
23,405 | 07.12.2016
Loài người đã lãng quên sự thật rằng mình chỉ cũng là một phần của thế giới động vật
25,035 | 01.12.2016
Ta đi tình nguyện, ta đi thực tập, ta học thật giỏi, ta năng động...phải chăng chỉ để cho vào trong CV? Duy nhất trên Trạm: Trích dẫn Lời mở đầu cuốn...
106,335 | 30.11.2016
Duy nhất trên Trạm: Trích dẫn chương 1 cuốn sách "Bob - Chú mèo đường phố"
24,545 | 30.11.2016
Duy nhất trên Trạm: Trích dẫn chương 1 cuốn Mindset
38,320 | 30.11.2016
Lí do Internet khiến con người ngày càng ngu đi và tại sao chính bạn lại không nhận ra điều đó! Duy nhất trên Trạm, trích dẫn chương 1 cuốn sách "Head in the...
88,805 | 29.11.2016
Duy nhất trên Trạm: Trích dẫn chương 1 và chương 2 cuốn sách "Tuổi 20: Tôi đã sống như một bông hoa dại"
276,880 | 26.11.2016
Duy nhất trên Trạm: Trích dẫn chương 1 cuốn sách triết học: How to Think More About Sex
586,090 | 22.11.2016
Duy nhất trên Trạm: Trích dẫn cuốn Bài học Phần Lan: Chúng ta có thể học được gì từ cải cách giáo dục Phần Lan
31,295 | 21.11.2016
Duy nhất trên Trạm: Trích dẫn đầy đủ Lời dẫn và Chương 1 cuốn Không đến Một: Bài học về khởi nghiệp hay cách xây dựng tương lai
15,790 | 21.11.2016