• Trạm Trích Dẫn
Trích dẫn Lời mở đầu và Chương một cuốn sách Sapiens: A Brief History of Humankind (tạm dịch: Sapiens: một Lịch sử Ngắn gọn của loài Người) của Yuval Noah...
1,195 | 18.02.2017
Trích dẫn chương Dẫn nhập của cuốn sách Homo Deus: A Brief History of Tomorrow của tác giả Yuval Noah Harari.
830 | 18.02.2017
Trích dẫn từ cuốn sách mới xuất bản mang tên "Tuổi 20: Tôi đã sống như một bông hoa dại" của nhà văn trẻ Trang Xtd
9,025 | 13.02.2017
Xin có lời khuyên với đồng bào chỉ nên trông cậy ở chính mình, chớ vọng ngoại vì vọng ngoại ắt là chết.
6,675 | 16.01.2017
Duy nhất trên Trạm: Trích dẫn chương 7 cuốn sách Văn minh phương Tây và phần còn lại của thế giới
5,370 | 16.01.2017
Cuốn sách của tác giả Sarah Thornton được xem là chiếc chìa khóa mở cánh cửa thế giới nghệ thuật đương đại.
4,910 | 11.01.2017
Trong 3 năm bặt vô âm tín, Huyền Chip đã trải qua những gì ở Stanford? Độc quyền trên Trạm: trích dẫn phần đầu cuốn sách "Giấc mơ Mỹ: Đường đến...
40,190 | 23.12.2016
Trích dẫn cuốn sách "Phương pháp tự học" của TS. Trịnh Quang Tử.
8,820 | 16.12.2016
Có nhiều kẻ đọc sách như điên, luôn luôn sách chẳng rời tay, nhưng kết quả không ích lợi gì cho đường học hỏi của họ cả, là vì họ không biết đọc...
18,815 | 16.12.2016
Sáng tạo không do bẩm sinh. Nó phải được luyện tập mà thành.
25,780 | 12.12.2016