Định vị: Cuộc chiến giành tâm trí khách hàng

Tác giả :

Khái niệm Positioning - Định vị lần đầu tiên được giới thiệu bởi chuyên gia chiến lược marketing người Mỹ là Jack Trout qua một bài viết đăng trên tạp chí Industrial Marketing năm 1969. Sau đó, Jack Trout cùng với Al Ries phát triển khái niệm này trong cuốn sách Định vị - Cuôc chiến giành tâm trí khách hàng xuất bản năm 1981, và kể từ đó Định vị đã làm thay đổi hẳn phương thức marketing truyền thống và đi vào cuộc sống của các doanh nghiệp.

Đối với những chiến binh trên mặt trận marketing này, đây đúng là cuốn "kinh thánh" về nhiều mặt.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?