RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Tính cách - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/tinh-cach-cnregW.rss Tính cách vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Không có khả năng lãnh đạo ư? Tốt. Thế giới cần những người biết làm theo Những năm gần đây, khi các ban tuyển sinh ở trường Đại học ngồi với nhau xét hồ sơ này, duyệt hồ sơ kia, hẳn cũng đã tâm sự với nhau rằng họ đã quá "no" với những lá đơn xét tuyển kể về những thành tích lãnh đạo được... http://tramdoc.vn/tin-tuc/khong-co-kha-nang-lanh-dao-u-tot-the-gioi-can-nhung-nguoi-biet-lam-theo-np97aW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/khong-co-kha-nang-lanh-dao-u-tot-the-gioi-can-nhung-nguoi-biet-lam-theo-np97aW.html Sat, 25 Nov 2017 00:25:09 +0700 Sat, 25 Nov 2017 00:25:09 +0700 Bí mật của động lực giúp bạn thành công Động lực nào khiến bạn ra đường vào một ngày mưa gió để đến trường? Lấy kiến thức hay chỉ để điểm danh? http://tramdoc.vn/tin-tuc/bi-mat-cua-dong-luc-giup-ban-thanh-cong-n8RjQW.html http://tramdoc.vn/tin-tuc/bi-mat-cua-dong-luc-giup-ban-thanh-cong-n8RjQW.html Fri, 24 Nov 2017 23:49:40 +0700 Fri, 24 Nov 2017 23:49:40 +0700