Triển khai phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo hướng xã hội hóa
Triển khai phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo hướng xã hội hóa

Chiều 2/12, tại Hà Nội, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức Lễ công bố và ký kết chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030, theo hướng xã hội hóa, trong thời gian 5 năm (2020 - 2025).

Chương trình nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nghiên cứu, giáo dục và hình thành nhân cách con người và triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 329/QĐTTg ngày 15 -3 - 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Các đơn vị tại lễ ký kết (Nguồn: Vietnamnet)

Chương trình được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2020 – 2021), xuất bản 30 đầu sách (mỗi đầu sách in 4.000 bản) và chuyển giao đến 4.000 điểm giao dịch do Trung Nguyên lựa chọn trên cơ sở đề xuất của VietnamPost

Giai đoạn 2 (2022 – 2023), tiếp tục in mỗi đầu sách 4.000 bản (trong 30 cuốn sách thực hiện ở giai đoạn 1) và tiếp tục chuyển giao đến 4.000 điểm giao dịch trên toàn quốc, chuyển các sách đã in sang phiên bản sách điện tử để phát hành sách điện tử đến các điểm giao dịch.

Giai đoạn 3 (2024-2025), in mỗi đầu sách 5.000 bản và tiếp tục chuyển giao đến các điểm giao dịch của VietnamPost và các điểm phát hành khác.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, sách luôn giữ vai trò quan trọng đối với việc lưu giữ, truyền bá trí thức, xây dựng nền tảng tư tưởng, văn hoá, đạo đức xã hội.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại lễ ký kết (Nguồn: Vietnamnet)

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: Chương trình phối hợp triển khai kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030, theo hướng xã hội hóa, trong thời gian 5 năm (2020 - 2025) nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nghiên cứu, giáo dục và hình thành nhân cách con người và triển khai nhiệm vụ tại Quyết định số 329/QĐTTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

3 cuốn sách được cung cấp bởi Công ty cổ phần Sách Alphabooks

Đồng hành với chương trình là các công ty phát hành sách có tiếng trên thị trường như NXB Thông tin Truyền thông, Công ty cổ phần Sách Alpha… Đây cũng là 2 đơn vị cung cấp 6 đầu sách xuất bản đợt 1  - năm 2020, gồm: Sự va chạm giữa các nền văn minh và sự việc thiết lập theo thứ tự thế giới (tác giả Samuel P. Huntington), Định vị (tác giả Al Ries & Jack Trout), Trật tự thế giới (Henry Kissinger) của Công ty cổ phần Sách Alpha; Những bức thư giải nhất Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông), Những dược liệu chữa bệnh từ rau quả, cây cảnh vườn nhà (nhiều tác giả), Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản - Vòng tuần hoàn toàn thể tốt (Yumiko Kawanishi) của NXB Thông tin Truyền thông.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ hỗ trợ vận chuyển sách đến các điểm giao dịch tại 63 tỉnh thành trong cả nước và hỗ trợ cơ sở vật chất, nhân lực vận hành hệ thống tủ sách tại các điểm bưu cục của VietnamPost.