''Nghề thầy''
''Nghề thầy''
(HNMCT) - Cách đây chưa lâu, cuốn “Nghề thầy” của tác giả Hoàng Đạo Thúy in theo bản in năm 1944 của Thời Đại đã được Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn liên kết xuất bản. Gần 80 năm kể từ khi cuốn sách ra mắt, kỳ lạ thay, những vấn đề được đặt ra khi ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
 Theo Báo Hà Nội mới
 
Tags: