Chúng ta bị lừa mua hàng đắt như thế nào: Hiệu ứng chim mồi
Chúng ta bị lừa mua hàng đắt như thế nào: Hiệu ứng chim mồi
Do bản tính luôn so sánh mọi thứ, chúng ta đã bị lừa mua hàng theo ý muốn của người bán mà không biết. Bộ ảnh do page Hiệu ứng Bảy Bủm thực hiện.

 

 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Trạm Đọc
Tags: