RSS Generator 2.1.1 http://www.rssboard.org/rss-specification Kinh tế - Nơi dừng chân của những người yêu sách http://tramdoc.vn/the-loai/kinh-te-gMyW.rss vi http://readstation.vn/images/readstation.jpg <link>http://readstation.vn</link> <width>100</width> <height>80</height> <description>Trạm Đọc</description> </image> <item> <title>Nào Tối Nay Ăn Gì? Thế Lưỡng Nan Của Loài Ăn Tạp <p>Chúng ta đang phải đối mặt với muôn vàn sự lựa chọn khi nói đến vấn đề ăn uống. Nên chọn loại thịt bò địa phương thả đồng hay ăn loại gà rẻ tiền? Măng tây trồng hữu cơ được đặt hàng từ Argentina về, hay là loại cải từ... http://tramdoc.vn/sach-moi/nao-toi-nay-an-gi-the-luong-nan-cua-loai-an-tap-b5Z3W.html http://tramdoc.vn/sach-moi/nao-toi-nay-an-gi-the-luong-nan-cua-loai-an-tap-b5Z3W.html Tue, 17 Jan 2017 23:49:15 +0700 Tue, 17 Jan 2017 23:49:15 +0700 23 Vấn Đề Họ Không Nói Với Bạn Về Chủ Nghĩa Tư Bản <p>Thông qua <strong>23 Vấn Đề Họ Không Nói Với Bạn Về Chủ Nghĩa Tư Bản</strong><em>, </em>tác giả Ha-Joon Change phá vỡ những quy ước kinh tế mà chúng ta nhìn nhận bấy lâu. Ông giảng giải tại sao có rất nhiều quan điểm sai lầm trong thị trường tự do... http://tramdoc.vn/sach-moi/23-van-de-ho-khong-noi-voi-ban-ve-chu-nghia-tu-ban-brpEW.html http://tramdoc.vn/sach-moi/23-van-de-ho-khong-noi-voi-ban-ve-chu-nghia-tu-ban-brpEW.html Tue, 17 Jan 2017 22:14:13 +0700 Tue, 17 Jan 2017 22:14:13 +0700 Cuộc đào thoát vĩ đại <p>Cuốn sách <em>Cuộc đào thoát vĩ đại</em> khẳng định một sự thật: loài người chưa bao giờ được sống sung sướng như bây giờ. Tuy nhiên, chính những thành tựu về công nghệ hay chính trị đã khiến đời sống ta sung túc hơn ấy, đáng tiếc lại không được... http://tramdoc.vn/sach-moi/cuoc-dao-thoat-vi-dai-bLvvW.html http://tramdoc.vn/sach-moi/cuoc-dao-thoat-vi-dai-bLvvW.html Tue, 17 Jan 2017 21:51:38 +0700 Tue, 17 Jan 2017 21:51:38 +0700