Bill Gates bình luận về cuốn sách yêu thích của mình - "Sapiens: Lược sử loài người"
03.03.2017
Tự hiểu mình (Know thyself) là giải pháp duy nhất cho bạn nếu không muốn lọt vào bàn tay của các thuật toán
30.08.2016
Bí quyết thành công của loài người là gì?
28.08.2016