Jared Diamond: “Con người, 150,000 năm trước, sẽ không xuất hiện trong danh sách năm loài sinh vật thú vị nhất trên Trái Đất”
9,945 | 16.04.2016
Im lặng: Sức mạnh của những người hướng nội trong một thế giới mà mọi người không thể ngừng nói
51,970 | 12.04.2016