Trạm Đọc thông báo tuyển dụng vị trí full-time content writer tại Hà Nội.
29.12.2020
Trạm đọc cần tìm kiếm vị trí CTV và Thực tập sinh Content Writer để chuẩn bị cho sự phát triển mới trong năm 2020.
21.11.2020
Trạm Đọc muốn có thêm nhân sự toàn thời gian làm việc tại Hà Nội. Chúng tôi nhận hồ sơ đến hết ngày 28/04/2019 và ưu tiên cho các bạn nộp sớm về email:...
09.04.2019
Trạm Đọc cần tuyển 04 CTV Sáng tạo nội dung - Hạn cuối: 10/3/2019
05.03.2019