Chẳng cần qua đào tạo, huấn luyện như các điệp vụ FBI hay CIA đễ dễ dàng nhận biết ai đang lươn lẹo chỉ trong một ánh nhìn hay vài câu hỏi thẩm vấn....
07.12.2016
Bạn có tin rằng trong một tích tắc, khi nhìn một người, bạn đã xác định ngay trong đầu mình thích người đó hay không?
26.11.2016