Google muốn tối ưu hoá biểu hiện cá nhân và khiến chúng ta nói chuyện giống hệt nhau.
9,670 | 10.06.2017