Google muốn tối ưu hoá biểu hiện cá nhân và khiến chúng ta nói chuyện giống hệt nhau.
10,465 | 10.06.2017