Bạn có tin rằng trong một tích tắc, khi nhìn một người, bạn đã xác định ngay trong đầu mình thích người đó hay không?
56,225 | 26.11.2016
Bạn tin rằng nếu hôm sau có bài kiểm tra, đặc biệt là môn lịch sử, thì tốt nhất là đọc đi đọc lại vào tối hôm trước? Nhầm to!
69,530 | 22.11.2016
Bạn không phải là thiên tài? Có thể đó là vì bạn không sinh đúng năm.
141,360 | 17.11.2016