Chỉ có đi làm, bạn mới có thể là phiên bản tốt nhất của chính mình.
58,055 | 22.02.2017
Nhu cầu được yêu không có lỗi, lỗi tại ta không dám đối diện với cảm xúc đó ở bản thân và cả ở người mình yêu.
34,600 | 26.01.2017