Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc...
43,425 | 24.05.2017
Ta đang đốt thời gian cho quá nhiều người một cách không cần thiết, kể cả với những người chẳng hề đem lại cho ta chút vui vẻ nào. Đừng làm vậy.
96,800 | 14.03.2017
Đã từng có một người bạn như thế, một người bạn nhỏ bé, luôn ở bên ta mỗi khi buồn vui, và "gián tiếp" dạy ta những điều cần thiết trên con đường...
6,385 | 20.02.2017