Mời quý vị và các bạn tham dự lễ ra mắt tiểu thuyết Tường Lửa của Đức Anh và lắng nghe những chia sẻ của tác giả 9x này xung quanh chủ đề cuốn sách...
06.04.2019
Với những vấn đề nóng của xã hội trong thời gian vừa qua, các tác phẩm có tham vọng phản ánh hiện thực đã bắt đầu lên tiếng. Lựa chọn một dòng tiểu...
04.04.2019