Những cuốn sách văn học hay nhất trong tháng 11, do Ban biên tập Trạm đọc tuyển chọn.
46,375 | 01.12.2016