Con người Phan Văn Trường qua lời tự thuật trong những năm sôi động tại Pháp đã hiện lên rất rõ - một con người 'Đông Tây hòa hợp', học vấn Tây học...
15.12.2020
Với tấm lòng chân thành và cởi mở của một học giả đích thực, Herodotus xác định rõ mục đích của những ghi chép này là để cho người bình thường hiểu...
16.03.2019
Một hành trình đi xuyên suốt toàn bộ lịch sử của loài người, Homo Sapiens, được gói gọn trong 500 trang sách. Nhưng đó không chỉ là những lời văn lướt qua...
06.03.2019
Lời tựa cho bản tiếng Việt cuốn sách Lưỡi gươm (Le Fil de L’épée), tác giả Charles de Gaulle.
20.08.2016