Bạn không phải là thiên tài? Có thể đó là vì bạn không sinh đúng năm.
17.11.2016