Không có ai nhạt, chỉ có những người chưa biết cách ướp muối cho những câu chuyện của mình.
03.01.2017