Cây bút mật thám người Anh John le Carré đã qua đời ở tuổi 89 sau một trận ốm ngắn, người đại diện trên văn đàn của ông cho biết.
14.12.2020