"Sợ hãi có một cái bóng rất to, nhưng bản thân cậu là khá bé."
132,960 | 05.06.2017