Internet không được thiết kế để kích thích tư duy phản biện; mà nó đánh thức hệ thống phản ứng giống não của loài bò sát: lướt qua, nhất trí, rồi say...
57,305 | 07.01.2017
Tò mò là phải có nỗ lực, chứ không phải chỉ đọc kết quả tìm kiếm đầu tiên trên Google.
41,385 | 27.12.2016