Cuộc đời là một cuộc chơi – Bạn không thể chiến thắng cuộc chơi trừ khi hiểu rõ luật.
13.01.2021
“Trong nghịch cảnh, bạn sẽ học được nhiều điều mà bạn không bao giờ khám phá ra nếu không gặp rắc rối. Luôn luôn có một hạt mầm của cái tốt, hãy...
06.01.2021