Ở xứ mù thì thằng chột sẽ làm vua.
35,825 | 05.01.2017