Vừa là một nhà văn trinh thám vừa là một chuyên gia PR, đồng thời là một mọt sách thích xê dịch,… nhà văn Di Li sẽ chia sẻ những gì với độc giả Trạm...
03.03.2017
Ở xứ mù thì thằng chột sẽ làm vua.
05.01.2017