Ở xứ mù thì thằng chột sẽ làm vua.
33,210 | 05.01.2017