Vào ngày 11/9/2001, có khoảng 3000 người chết trong vụ khủng bố ở Trung tâm Thương mại Thế giới. Nhưng cũng trong ngày đó, số người chết vì đói lại gấp...
1,895 | 11.01.2017
Tưởng tượng về tương lai giàu có, tươi sáng sẽ làm bạn hạnh phúc? Nhầm, nhầm hết rồi!
4,615 | 07.12.2016