Từ con người đã đưa Singapore "Từ Thế giới thứ Ba lên thế giới thứ Nhất”
20.04.2017
Nếu có một ai đó đến Singapore và hỏi: Tượng đài ông Lý Quang Diệu ở đâu? Người đó sẽ nhận được câu trả lời: "Hãy nhìn xung quanh bạn".
24.03.2017